EN

亞洲盃外圍賽( FIBA )

日期 : 2024/2/22
地點 : 荃灣體育館
簡介

賽事名稱: 亞洲盃外圍賽2025

Event Name: FIBA Asia Cup 2025 Qualifiers

比賽地點: 中國香港

Place: Hong Kong, China

日期: 2024年2月22日

Date: 22nd February, 2024

比賽: 中國香港 對 菲律賓

Competition: Hong Kong, China vs Philippines

往 Cityline 主頁
Copyright © 2024 Cityline (Hong Kong) Limited. 版權所有 不得轉載
連結已複製到剪貼板